Meniu
0
Norai

Prekių keitimas ir grąžinimas

Prekių keitimas ir grąžinimas

Remiantis Lietuvos Respublikos nutarimu „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), Prekės keičiamos ar grąžinamos Pirkėjo rašytiniu arba žodiniu prašymu Prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje Pirkėjui patogioje vietoje šia tvarka:

 • Atlikdamas grąžinimą, Pirkėjas Pardavėjui pateikia Prekę ir nurodo priežastį, dėl kurios įsigyta Prekė jo netenkina, ir vieną iš Civilinio kodekso 6.362 straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
 • Grąžindamas netinkamos kokybės Prekę, Pirkėjas Pardavėjui pateikia Prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja Prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti. Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti Prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.
 • Grąžindamas Prekę, Pirkėjas užpildo grąžinimo formą.

Kokybiškos Prekės keitimas ir grąžinimas

Jeigu Prekė yra tinkamos kokybės, Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo Prekių perdavimo jam, pakeisti nusipirktus daiktus analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus Pardavėjo.

Netinkamos Prekės grąžinimas:

Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, savo pasirinkimu turi teisę per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės perdavimo dienos pasirinkti vieną iš galimų gynimosi būdų:

 • reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);
 • reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
 • reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
 • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Taip pat yra negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Kokybiškos prekės grąžinimo/keitimo atveju grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Grąžinant internetinėje parduotuvėje www.velonova.lt įsigytas Prekes galima užpildant grąžinimo formą: https://www.velonova.lt/grazinti-preke

Pirkėjas grąžindamas Prekes nurodo savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, taip pat grąžinamos Prekės informaciją ir grąžinimo priežastis.

Po prašymo patvirtinimo, ne vėliau kaip per 14 d. (keturiolika) dienų prašome Prekes grąžinti į Velonova parduotuvę, esančią adresu J. Baltrušaičio g. 1, LT-06120, Vilnius arba Vilniaus MAXIMA Ukmergės g. 282 esantį Omniva paštomatą (nurodyti tel. nr. +370 683 81 390) kartu su pirkimo kvitu.

Negrąžinamos Prekės:

Pagal Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punkte numatomas negrąžinamų Prekių sąrašas. Remiantis šiuo sąrašu dviračiai ir jų dalys yra negrąžinamos Prekės.

Prekės, kurios būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus:

 • antžeminių transporto priemonių ir jų dalys;
 • kokybiški maisto produktai, įskaitant maisto papildus;
 • kokybiškos Prekės, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę, pašalino etiketę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų Prekės prarado prekinę išvaizdą;
 • Prekės, kurios buvo užsakytos pagal specialų užsakymą;
 • kitos Prekės, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs Prekių galiojimo terminas, Prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki Prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi Prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, Prekės nėra pažeistos mechaniškai ar nėra kitų Prekių kokybės trūkumų.

Perkant nuotoliniu būdu internetinėje parduotuvėje velonova.lt. Negrąžinamų Prekių sąrašą numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 straipsnis. Būdamos tinkamos kokybės ir įsigytos nuotoliniu būdu negrąžinamos greitai gendančios Prekės, pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos Prekės, išpakuotos asmens higienos Prekės ir kt.

Už grąžinamos Prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei Prekė nesukomplektuota, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti grąžinamos Prekės.

Pretenzijų nagrinėjimas:

Pirkėjas turi teisę pateikti pretenziją Pardavėjui el. paštu info@velonova.lt.

Atsakymas į Pirkėjo pretenziją Pirkėjui pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.

Pinigų grąžinimas:

 • Už Prekes sumokėta suma grąžinama per 10 d. d. nuo Prekių gražinimo dienos į kliento nurodytą banko sąskaitą.
 • Tuo atveju, jeigu už įsigytas Prekes buvo atsiskaityta per elektroninės bankininkystės sistemą ar išankstiniu banko pavedimu, už Prekes sumokėta suma grąžinama per 10 d. d. nuo Prekių gražinimo dienos į mokėtojo banko sąskaitą.
 • Prekės grąžinimo diena laikoma diena, kurią Pardavėjas priima Prekes ar Pirkėjas pateikia įrodymą apie Prekės išsiuntimą.

Ginčai taip Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių kokybės sprendžiami įstatymų numatyta tvarka.

Išsami informacija dėl teisės atsisakyti sutarties arba Prekės pakeitimo yra prieinama internetinės parduotuvės velonova.lt pirkimo-pardavimo Taisyklėse, su kuriomis galima susipažinti ČIA